Kontakt
+48 71 719 90 09
Kategorie
Info

0

S5 for Windows ® Version 7 - 10018

 • Kod zamówieniowy: 10018
 • Producent: IBHsoftec
 • ID: 10227

S5 for Windows® to aplikacja narzędziowa do tworzenia, modyfikowania, testowania i dokumentowania programów dla programowalnych sterowników logicznych (PLC). S5 for Windows® zaprojektowano do programowania sterowników firmy Siemens z rodziny SIMATIC S5 z pakietem STEP5. Jako prezentacje S5 wykorzystywane są: język schematów blokowych (FBD, Function Block Diagram), język schematów drabinkowych (LAD, Ladder Diagram) i język STL (Statement List). Istniejące programy S5 można edytować bezpośrednio — bez konieczności importowania lub eksportowania. Aplikacja S5 for Windows® jest zgodna z oryginalną jednostką programującą firmy Siemens. Zintegrowane funkcje S5 Doctor umożliwiają automatyczne rozwiązywanie problemów.

OsciCAM® umożliwia analizowanie procesów ruchowych poprzez synchronizację uprzednio zarejestrowanych nagrań wideo i sygnałów procesowych. Zarejestrowane nagrania można wyświetlać synchronicznie z sygnałami procesowymi i zarejestrowanym stanem bloku sterownika PLC ze znacznikiem czasowym.

 

Statusrecorder umożliwia sprawdzanie procedur dynamicznych poprzez analizę stanu bloku kadr po kadrze. Statusrecorder rejestruje stan bloku i opatruje go znacznikiem czasu, umożliwiające wprowadzanie zmian między prezentacjami STL, CSF i LAD.

 

Funkcja oscyloskopu pozwala na zwiększenie możliwości analitycznych systemu programowania. Procesy dynamiczne można monitorować i analizować na zintegrowanym ekranie, na którym wyglądają one jak na przednim panelu oscyloskopu. Wskazywanie sygnałów we/wy przy użyciu wirtualnej sondy testowej pozwala na monitorowanie wielu sygnałów wewnątrz wirtualnego oscyloskopu. Rejestrację sygnału można w dowolnej chwili zatrzymać w celu późniejszego sprawdzenia czasu awarii maszyny. Poza sygnałami we/wy można również obserwować stan lokalnych zmiennych w określonej pozycji wykonania programu — wystarczy wskazać zmienną z sondą testową w stanie bloku. Jest to możliwe jedynie po integracji z systemem programowania S5 for Windows®. Zarejestrowane dane można również zapisać na potrzeby przyszłej analizy, archiwizacji lub w celu późniejszego przesłania informacji pocztą elektroniczną.

 

System zawiera wygodny edytor do tworzenia i edytowania tabeli symboli. Istnieje możliwość wyszukiwania i zastępowania dowolnych kryteriów oraz ponownego zapisywania. System umożliwia kontrolę składni. Nowy wygodny wielosegmentowy edytor umożliwiający tworzenie list integracji, schematów bloków funkcyjnych i schematów drabinkowych pozwala również na przedstawienie funkcji złożonych. Podczas projektowania skupiono się na prostocie użytkowania przy użyciu myszki i/lub klawiatury. Odnośniki i/lub odpowiednie pliki symboli są opatrywane właściwymi adresami. W tym oknie można równocześnie edytować plik symboli. System pozwala na przypisywanie nowych adresów z kontrolą składni. Listy integracji są tworzone przy użyciu wygodnego zintegrowanego edytora. Istnieje możliwość dowolnego korzystania ze schowka systemu Windows do wprowadzania zmian konfiguracyjnych lub programowych. Listy integracji można przekształcać w schematy bloków funkcyjnych lub schematy drabinkowe, o ile można je wyświetlać. Wyświetlanie schematów bloków funkcyjnych i schematów drabinkowych w postaci list integracji stanu jest zawsze możliwe.

 

Przy użyciu systemu S5 for Windows® można wyświetlać wiele segmentów na liście integracji reprezentacji stanu, schemacie bloku funkcyjnego i na schemacie drabinkowym. Funkcja stanu jednostki centralnej dostarcza informacji o stosie przerwań, stosie bloków i danych systemowych.

 

S5 for Windows® umożliwia obsługę pakietów COM. Połączenie ze sterownikiem PLC można ustalić poprzez adapter USB. Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie w systemach Windows 2000 i Windows XP (wersja 32-bitowa).

 

Narzędzie G5 for Windows® Step Sequence Programming (stanowiące teraz część S5 for Windows®) umożliwia programowanie kroków sekwencji (sterowanie sekwencją) w programie STEP5 PLC. Sekwencja kroków zaprogramowana w bloku sekwencji kroków (SB, Step Sequence Block) składa się z kroków i przejść. Logika przejść umożliwia uruchomienie następnego kroku.

Grafika G5 for Windows® Step Sequence Programming obsługuje sekwencje liniowe, alternatywne tworzenie odgałęzień, jednoczesne tworzenie odgałęzień i skoków. Kroki są wyświetlane za pomocą pól. Istnieje rozróżnienie między krokiem początkowym, krokiem ciągłym a krokiem selektywnym. Krok początkowy jest wykorzystywany do bezwarunkowego uruchamiania sekwencji kroków. Instrukcje kroku ciągłego będą zawsze wykonywane — nawet jeśli flaga kroku nie jest aktywna. Instrukcje kroku selektywnego będą pomijane (przeskakiwane), jeśli flaga kroku jest nieaktywna. Przejścia są wyświetlane w postaci linii. Kolejny krok będzie wykonywany tylko wtedy, gdy logika przejścia będzie prawdziwa. W przypadku jednoczesnego tworzenia odgałęzień możliwe jest tworzenie odgałęzień nawet ośmiu (8) kolejnych kroków. Graficzne przedstawienie kroków i przejść może zawierać komentarze. Z wyjątkiem kroku początkowego każdy następny można przypisać do czasu. Może to być czas oczekiwania (opóźnienie) lub monitorowania (układ czuwający).

G5 for Windows® Graphical Step Sequence Programming jest zgodne z pakietami SIEMENS GRAPH5 i GRAPH5/II PLC, zatem wymaga również standardowej funkcji SIEMENS i bloków kroków (FB70/71 — SB0, FB72 — SB2, FB73 — SB3). Jednocześnie z aktualną sekwencją kroków logika wybranego kroku lub przejścia jest wyświetlana w oddzielnym oknie. Tę logikę można wyświetlać i edytować w logice drabinkowej (LAD, Ladder Logic), schematu przepływowego układu sterowania (CSF, Control System Flowchart) lub na liście integracji (STL, Statement List). Rozmiar okna logicznego można regulować. W tym samym czasie można również wyświetlać i edytować bibliotekę symboli. Rozmiar pól kroków można dostosowywać do rozmiaru (liczba znaków w wierszu, liczba wierszy) zastosowanych komentarzy. Ekran stanu ma ten sam układ co okno edytora. Kroki aktywne i niewłaściwe są specjalnie wskazywane.

Nowe funkcje w wersji 7:

 • OsciCam® (analiza przebiegu procesu poprzez rejestrację wideo i sygnałów procesowych);
 • Statusrecorder (dynamiczna rejestracja stanu i przebiegu sygnałów);
 • LogView;
 • Intelligent Input Assistance (inteligentna pomoc podczas wprowadzania);
 • Podłączenie online do sterownika SIMATIC S5 przez SINEC L2;
 • Podłączenie online do sterownika SIMATIC S5 przez SINEC H1;
 • Obsługa pakietów STEP5 COM na komputerach z systemami:
  Windows XP (wersje 32- lub 64-bitowa),
  Windows Vista (wersje 32- lub 64-bitowa),
  Windows 7 (wersje 32- lub 64-bitowa),
  Windows 8 (wersje 32- lub 64-bitowa),
  Windows 10 (wersje 32- lub 64-bitowa).

Licencja w formie elektronicznej.

0,0
Wszystkich opini ( 0 )
Możesz być rownież zainteresowany jednym z poniższych produktów
Dostępny
1314,56 zł netto
1616,91 zł brutto
Dostępny
2238,34 zł netto
2753,16 zł brutto
Dostępny
869,16 zł netto
1069,07 zł brutto
Dostępny
61,34 zł netto
75,45 zł brutto
Dostępny
1979,59 zł netto
2434,90 zł brutto
Dostępny
Dostępny
131,20 zł netto
161,38 zł brutto
Dostępny
Dostępny