Kontakt
+48 71 719 90 09
Kategorie

Styczniki SIRIUS 3RT15

Info
SIEMENS

Stycznik 3RT15 - 3RT1517-2AP60

STYCZNIK, AC-3 5, 5 KW/400 V, 22 A, AC 220 V 50HZ/240 V 60 HZ 4-P, STYKI: 2 ZWIERNE + 2 ROZWIERNE (2..

Info
SIEMENS

Stycznik 3RT15 - 3RT1517-2AP00

STYCZNIK, AC-3 5.5 KW/400 V, AC-1 22 A, AC 230 V, 50 HZ, 4-P, STYKI: 2 ZWIERNE + 2 ROZWIERNE (2NO+2N..

Info
SIEMENS

Stycznik 3RT15 - 3RT1517-2AN60

STYCZNIK, AC-3 5, 5 KW/400 V, AC-1 22 A, 4-P, 2 NO + 2 NC, WLK. S00, PODŁ. CAGE CLAMP, AC 200V 50HZ/..

Info
SIEMENS

Stycznik 3RT15 - 3RT1517-2AN20

STYCZNIK, AC-3 5, 5KW/400 V, AC-1 22 A, AC 220 V 50/60 HZ 4-P, 2 NO + 2 NC, WLK. S00, PODŁ. CAGE CLA..

Info
SIEMENS

Stycznik 3RT15 - 3RT1517-2AM20

STYCZNIK, AC-3 5, 5KW/400 V, AC-1 22 A, AC 208 V, 50/60 HZ, 4-P, 2 NO + 2 NC, WLK. S00, PODŁ. CAGE C..

Info
SIEMENS

Stycznik 3RT15 - 3RT1517-2AK60

STYCZNIK, AC-3 5, 5KW/400 V, AC-1, 22 A, 20 A, AC 110 V 50HZ/120 V 60 HZ 4-P, 2 NO + 2 NC, WLK. S00,..

Info
SIEMENS

Stycznik 3RT15 - 3RT1517-2AH00

STYCZNIK, AC-3 5.5KW/400V, AC-1 22A, AC 48V, 50HZ, 4-P, 2 NO + 2 NC, WLK. S00, PODŁ. CAGE CLAMP,..

Info
SIEMENS

Stycznik 3RT15 - 3RT1517-2AG60

STYCZNIK, AC-3 5, 5 KW/400 V, AC-1 22 A, 4-P, 2 NO + 2 NC, WLK. S00, PODŁ. CAGE CLAMP, AC 100V 50HZ/..

Info
SIEMENS

Stycznik 3RT15 - 3RT1517-2AF00

STYCZNIK, AC-3 5.5KW/400V, AC-1 22 A, AC 110 V, 50 HZ, 4-P, 2 NO + 2 NC, WLK. S00, PODŁ. CAGE CLAMP,..

Info
SIEMENS

Stycznik 3RT15 - 3RT1517-2AD00

STYCZNIK, AC-3 5.5KW/400V, AC-1 22A, AC 42V, 50HZ, 4-P, 2 NO + 2 NC, WLK. S00, PODŁ. CAGE CLAMP,..

Info
SIEMENS

Stycznik 3RT15 - 3RT1517-2AB00

STYCZNIK, AC-3 5.5KW/400 V, AC-1 22 A, AC 24 V, 50/60 HZ, 4-P, 2 NO + 2 NC, WLK. S00, PODŁ. CAGE CLA..

Info
SIEMENS

Stycznik 3RT15 - 3RT1517-1BW40

STYCZNIK, AC-3 5.5KW/400 V, AC-1 22 A, DC 48V 4-P, 2 NO + 2 NC, WLK. S00, PRZYŁ. ŚRUB.,..

Info
SIEMENS

Stycznik 3RT15 - 3RT1517-1BP40

STYCZNIK, AC-3 5.5KW/400 V, AC-1 22 A, DC 230 V 4-P, 2 NO + 2 NC, WLK. S00, PRZYŁ. ŚRUB.,..

Info
SIEMENS

Stycznik 3RT15 - 3RT1517-1BM40

STYCZNIK, AC-3 5.5KW/400 V, AC-1 22 A, DC 220 V 4-P, 2 NO + 2 NC, WLK. S00, PRZYŁ. ŚRUB.,..

Info
SIEMENS

Stycznik 3RT15 - 3RT1517-1BG40

STYCZNIK, AC-3 5.5KW/400 V, AC-1 22 A, DC 125 V, 4-P, 2 NO + 2 NC, WLK. S00, PRZYŁ. ŚRUB.,..

Wyświetlono: 61 do 75 z 137 (10 stron)