Kontakt +48 71 719 90 09
Email: [email protected]

Praktyczne wyposażenie specjalistyczne

Praktyczne wyposażenie specjalistyczne

Uzwojenia maszyn elektrycznych i transformatorów

Maszyny elektryczne i transformatory należą w elektrotechnice do najważniejszych podzespołów, które na całym świecie są budowane w wielkich ilościach, a następnie wymagają konserwacji. Zdolność do produkcji takich podzespołów jest podstawowym warunkiem ich produkcji przemysłowej. Praktyczne, specjalistyczne systemy szkoleniowe na tematy "Uzwojenia maszyn elektrycznych" i "Uzwojenia transformatorów" przekazują niezbędną wiedzę i uczą obchodzić się z materiałami wyjściowymi i nawijarkami do uzwojeń, wykorzystując w tym celu dostępne w handlu materiały oraz zorientowane na projekty i działanie instrukcje dydaktyczne.

Sortuj według:
Producent:
Dostępność:
Info
System szkoleniowy zapewnia zorientowaną na działanie wiedzę i umiejętności niezbędne do zbudowania transformatora prądu trójfazowego. Wynikiem jest kompletny, zdolny do działania transfor...
Info
System szkoleniowy zapewnia zorientowaną na działanie wiedzę i umiejętności niezbędne do zbudowania silnika prądu trójfazowego z wirnikiem klatkowym. Wynikiem jest kompletny, zdolny do dzia...
Info
System szkoleniowy przekazuje w sposób zbliżony do praktyki zasady budowy i okablowania podzespołów przemysłowych w szafie rozdzielczej. Umożliwia budowę, parametryzację i testowanie typowy...