Kontakt +48 71 719 90 09
Email: [email protected]

Przemysłowa technika napędu 300W

Przemysłowa technika napędu 300W

Nie można sobie wyobrazić świata współczesnej techniki bez regulowanych napędów elektrycznych. Ich obszar zastosowania rozciąga się od napędów specjalnych o dużej mocy, przez napędy jezdne, obrabiarki i maszyny produkcyjne aż po zastosowania w pojazdach mechanicznych. Oprócz samej maszyny, o charakterystyce i możliwościach napędu w coraz większym stopniu zaczyna decydować elektronika mocy w połączeniu z techniką automatyzacji, regulacji i techniką magistral danych.

W odróżnieniu od napędów dydaktycznych, urządzenia treningowe są wyposażone w podzespoły przemysłowe. Nacisk położono na umiejętność obchodzenia się i parametryzację rzeczywistych urządzeń przemysłowych. Za pomocą systemu napęd serwo / hamulec można badać zachowanie napędów w warunkach statycznych, dynamicznych oraz z różnymi maszynami roboczymi. Urządzenia są wykonane w postaci płyt doświadczal nych.  

Sortuj według:
Producent:
Dostępność:
Info
Cele uczenia: uruchomienie parametryzacja narastania prędkości obrotowej do znamionowej i spadku do zatrzymania oraz napięcia rozruchu badanie prądu i napięcia podczas rozr...
Info
Cele nauczania:      Parametryzacja podstawowych funkcji, takich jak wartości zadanej, kierunku obrotów, rozruchu, częstotliwości pracy, itp.      Ba...
Info
Cele uczenia: uruchomienie (ze wspomaganiem komputerowym) programowanie podstawowych funkcji: określanie wartości zadanej, kierunek obrotów, funkcja rozruchu, częstotliwoś...
Info
Cele uczenia: wspomagane komputerowo uruchomienie i parametryzowanie napędu serwo z osią liniową sterowanie pozycjonowaniem i przebiegiem parametryzowanie regulatora położe...
Info
Cele nauczania: wspomagane komputerowo uruchomienie i parametryzowanie napędu serwo z osią liniową sterowanie pozycjonowaniem i przebiegiem parametryzowanie regulatora poło...
Info
Cele uczenia: uruchomienie (ze wspomaganiem komputerowym) programowanie podstawowych funkcji: rozruch bezpośredni, rozruch w układzie gwiazda-trójkąt, rozruch silników z pr...