Kontakt
+48 71 719 90 09
Kategorie
Info

0

CarTrain system wysokiego napięcia i klimatyzacji

 • Kod zamówieniowy: CO3221-6P
 • Producent: LUCAS-NUELLE
 • ID: 10260

System szkoleniowy CarTrain „Wysokie napięcie i klimatyzacja” oferuje doskonałe rozwiązanie szkoleniowe, aby zacząć swoją przygodę z systemami klimatyzacyjnymi w samochodach hybrydowych i elektrycznych. Poprzez prawdziwy, działający system klimatyzacyjny kursant może się nauczyć jak on działa i jakie są jego cechy charakterystyczne. Ponadto system szkoleniowy wprowadza wszystkie istotne środki bezpieczeństwa odpornych na uszkodzenia systemów wysokiego napięcia i pozwala na bezdotykowy pomiar w tym systemie. 

W zestawie

 • System szkoleniowy niezwiązany z żadną marką
 • Połączona aparatura do tematów związanych z napędami hybrydowymi i wysokonapięciowymi systemami klimatyzacyjnymi w pojazdach silnikowych, osadzona na własnym mobilnym wózku do eksperymentów.
 • W pełni działający wysokonapięciowy system klimatyzacyjny wykonany z oryginalnych elementów samochodu
 • W pełni działająca elektronika energetyczna do sterowania wbudowanym działającym napędem
 • Interaktywny kurs szkoleniowy na DVD z przeglądarką LabSoft, oprogramowanie kursu i dodatkowe narzędzia wirtualne, instrukcje i pytania kontrolne. Wszystkie pytania kontrolne mogą być ocenione za pomocą oprogramowania.

Następujące oryginalne elementy pojazdu są wbudowane w system:

 • Przegroda dla wysokonapięciowego akumulatora z wbudowanym zasilaniem dla wysokonapięciowego sprężarki klimatyzacji.
 • Wysokonapięciowa sprężarka klimatyzacji
 • Wtyczka serwisowa
 • Styk sterujący
 • Kabel koncentryczny klimatyzacji (o odpowiedniej długości)
 • Wysokociśnieniowa rura klimatyzacji (o odpowiedniej długości) z połączeniem serwisowym
 • Niskociśnieniowa rura klimatyzacji (o odpowiedniej długości) z połączeniem serwisowym
 • Skraplacz z suszarką
 • Wentylator dla skraplacza
 • Jednostka sterująca dla wentylatora skraplacza
 • Parownik
 • Rurociąg powietrza
 • Wentylator parownika
 • Zawór rozprężny

System zawiera również następujące elementy:

 • Elektronika sterownicza do sterowania elementami elektrycznymi przez komputerowe połączenie USB
 • Czujnik temperatury dla temperatury wlotowej
 • Czujnik temperatury dla temperatury wylotowej
 • Czujnik temperatury dla temperatury skraplacza
 • Taca zbierająca efekt skraplania

 Następujące pomiary i kontrole mogą zostać przeprowadzone poprzez 4-mm gniazda bezpieczeństwa:

 • Pomiar linii pilotażowej
 • Testy ekranowania
 • Sprawdzenie rezystancji izolacji
 • Pomiar działania monitora izolacji
 • Pomiar napięcia silnika napędowego
 • Pomiar na obwodzie wiążącym DC falownika
 • Pomiar uziemienia nadwozia
 • Pomiar sygnałów magistrali CAN do sterowania sprężarką klimatyzacji wysokiego napięcia
 • Pomiar sygnałów magistrali LIN do sterowania wentylatorem
 • Pomiar sygnałów PWM do sterowania wentylatorem skraplacza
 • Pomiar 12-V napięcia sieci pokładowej
 • Pomiar napięcia z czujnika temperatury wlotowej powietrza dla chłodzenia akumulatora wysokonapięciowego
 • Pomiar napięcia z czujnika temperatury wlotowej powietrza dla chłodzenia akumulatora wysokonapięciowego
 • Pomiar napięcia z czujnika temperatury skraplacza

System zawiera wbudowane oprzyrządowanie do pomiarów i wyświetlania oraz pozwala na graficzną ocenę następujących pomiarów:

 • Pomiar śladów czasu dla prądu wyjściowego i napięcia oraz graficzne wyświetlenie na wykresie czasowym z 16 możliwymi do wybrania kanałami.
 • Pomiar, kalkulacja i graficzne wyświetlenie śladów czasu wartości RMS, wartości średnich i elementów AC prądu i napięcia
 • Pomiar, kalkulacja i graficzne wyświetlenie spektrum prądu i napięcia
 • Woltomierz, 0 – 400 V=/~
 • Pomiar prądu do 10 amp

System szkoleniowy zawiera następujące źródła zasilania:

 • 3-fazową przetwornicę do wyboru typu modulacji dla napięcia wyjściowego przez elektronikę energetyczną i do sterowania silnikiem napędowym
 • Analogowy generator funkcji dla fal sinusoidalnych, trójkątnych, prostokątnych, poziomów logicznych, dodatniego napięcia DC i ujemnego napięcia DC
 • Wewnętrzny generator impulsów

System szkoleniowy zawiera następujące funkcje:

 • W pełni działający, autentyczny silnik imitujący oryginalne elementy, zaprojektowany w celach bezpieczeństwa, aby zapobiec wszelkim kontaktom.
 • Wbudowany monitor izolacji jaki jest stosowany w przemyśle samochodowym ze światłem wskazującym na uszkodzenie izolacji
 • Przełącznik trybu jazdy do przełączania między różnymi sytuacjami w czasie jazdy
 • Linia pilotażowa z 5 dostępnymi z zewnątrz punktami
 • Zespół obwodów symulowanych awarii z 13 błędami, które mogą być włączone lub wyłączone w razie potrzeby

Zaprojektowany do przekazania następujących treści szkolenia:

 • Wdrożenie przepisów bezpieczeństwa dla układu elektrycznego
 • Wdrożenie przepisów bezpieczeństwa dla systemu klimatyzacji
 • Zrozumienie problemów klientów
 • Rozwijanie procedury testowej
 • Diagnozowanie awarii w systemach wysokonapięciowych i klimatyzacyjnych z pomocą dokumentacji producentów i sprzętu diagnostycznego
 • Praca ze schematami zasadniczymi
 • Zrozumienie interakcji zachodzących w systemach na podstawie schematów zasadniczych i planów działania
 • Rozpoznanie jak awaria wpływa na system jako całość i ustalenie środków naprawczych
 • Ocena pomiarów
 • Samoistnie bezpieczne izolacyjne systemy wysokonapięciowe
 • Konserwacja systemów klimatyzacji
 • Przepisy i podstawy dotyczące systemów wysokonapięciowych
 • Przepisy i podstawy dotyczące systemów klimatyzacji
 • Izolacyjne systemy wysokonapięciowe
 • Przepisy bezpieczeństwa dla sprzętu elektrycznego
 • Przepisy bezpieczeństwa dla systemów klimatyzacji
 • Ochrona środowiska
 • Prace serwisowe
  • Sprawdzanie przyrządów do testowania
  • Informacje serwisowe
  • Serwisowanie systemu wysokonapięciowego
  • Serwisowanie systemu klimatyzacji
  • Dezaktywacja i reaktywacja systemów wysokonapięciowych
  • Dezaktywacja i reaktywacja systemów klimatyzacji
  • Przeprowadzenie napraw na systemie wysokonapięciowym
  • Przeprowadzenie napraw na systemie klimatyzacji
 • Prace diagnostyczne
  • Przeprowadzenie prac diagnostycznych i rozwiązywanie problemów na systemie wysokonapięciowym
  • Przeprowadzenie prac diagnostycznych i rozwiązywanie problemów na systemie klimatyzacji
 • Budowa i funkcja elementów w systemie wysokonapięciowym
  • Silnik trójfazowy
  • Falownik/elektronika energetyczna
  • Akumulator wysokonapięciowy
 • Budowa i funkcja elementów w wysokonapięciowym systemie klimatyzacji
  • Sprężarka klimatyzacji
  • Kondensator
  • Parownik
  • Zawór rozprężny
  • Rurociąg
 • Badanie elementów na podstawie pomiarów

Napięcie robocze i prąd roboczy:

 • Napięcie wejściowe:
  230 V AC, 50Hz, 16A
 • Napięcie wyjściowe:
  Napięcie obwodu pośredniego: 300 V DC
  Napięcie silnika napędowego: 0-350 V AC
  Napięcie sieci pokładowej: 12,5-13,8 V DC

Prosimy zauważyć, że dla państw ze źródłem zasilania równym lub przekraczającym 230 V, wystarczy jednofazowe gniazdko. Natomiast kraje ze źródłem zasilania od 110V do 208 V, wymagane jest kontakt trójfazowy!

Sterowanie falownikiem:

 • Częstotliwość zegara dla falownika jest możliwa między 1, 4 i 8 kHz

Wymiary:
Długość: 1075 mm, szerokość: 700 mm, wysokość: 1650 mm

Waga:
166 kg

Dodatkowo konieczne:

 • CarTrain 4mm- zestaw kabli pomiarowych - SO3216-9F,
 • Woltomierz, czujnik faz, czujnik ciągłości obwodów i wskaźnik kierunku wirowania pola do 400 V - LM8554,
 • Gumowe rękawice izolacyjne do 1000V - LM8570,
 • Cyfrowy miernik uniwersalny Multi 13S - LM2330.

Dodatkowo warte polecenia:

 • Sprzęt do konserwacji klimatyzacji - LM8284.

 

Opiekun produktu:

mgr inż. Marek Grdeń

Kom: +48 728 669 711
mail: [email protected]

0,0
Wszystkich opini ( 0 )
Karty katalogowe / informacje techniczne
Technika samochodowa.pdf
Technika samochodowa
Możesz być rownież zainteresowany jednym z poniższych produktów
Dostępny
1314,56 zł netto
1616,91 zł brutto
Dostępny
2238,34 zł netto
2753,16 zł brutto
Dostępny
869,16 zł netto
1069,07 zł brutto
Dostępny
1979,59 zł netto
2434,90 zł brutto
Dostępny
1230,79 zł netto
1513,87 zł brutto
Dostępny
Dostępny
178,77 zł netto
219,89 zł brutto
Dostępny
Dostępny